สูจิบัตรกีฬาภายในมหาวิทยาลัย PSRU เกมส์ ปีการศึกษา 2560
ตารางการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย PSRU เกมส์ ปีการศึกษา 2560
ตารางการใช้สนามการแข่งกีฬาภายใน
   
   
   
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน สังกัดงาน โครงการจัดตั้งกองส่งเสริม
  และพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา จำนวน 1 อัตรา
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
   
Copyright 2015 Rajabhat Pibulsongkram University. All Rights Reserved.